Zuidplein Hoog 102, 3083BT Rotterdam

Zuidplein Hoog 102, 3083BT Rotterdam

Zuidplein Hoog, 3083BT Rotterdam
Oppervlakte pand
55 m2
Prijs
€ 3,591
Details

TE HUUR

Zuidplein Hoog 1002, 3083BT te Rotterdam

 

Object

Te huur nette winkelruimte ca. 55 m² gelegen in winkelcentrum Zuidplein plaatselijk bekend als Zuidplein Hoog 1002 te Rotterdam-Zuid. Met een oppervlakte van 55.000 m² is dit het belangrijkste winkelcentrum voor Rotterdam-Zuid en de gemeenten aan de zuidrand van Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein zijn ca. 155 winkels gevestigd en daarmee behoort het tot de grootste overdekte winkelcentra van Nederland. Het winkelcentrum trekt ongeveer 12 miljoen bezoekers per jaar en is de afgelopen jaren steeds verder aan het renoveren.

 

Indeling met Indicatieve Oppervlakte

De ruimte heeft een totale oppervlakte van ca.55m²

 

Voorzieningen

De ruimte wordt als casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

 

Bereikbaarheid / parkeren

De bereikbaarheid is zowel per openbaar vervoer als per eigen vervoer goed te noemen. De op- en afritten van het Rijkswegennet zijn binnen enkele autominuten bereikbaar. Winkelcentrum Zuidplein is gekoppeld aan een belangrijk knooppunt voor het regionale openbaar vervoer, metrostation Zuidplein en veertig regionale- en stadsbuslijnen.

Op grondniveau bevindt zich een grote parkeergarage in twee lagen met ongeveer 1.400 parkeerplaatsen, een bewaakte fietsenstalling, opslagruimte en een busstation. De evenementenhal ‘Ahoy’, het Ikazia ziekenhuis, politiebureau Zuidplein en het Theater Zuidplein bevinden zich op loopafstand.

 

Huurprijs

€ 3.591,33 per maand excl. BTW

 

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 320,32 per maand excl. BTW

 

Ten behoeve van de navolgende door of vanwege verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:

 • de serviceabonnementen alsmede het dagelijks onderhoud van de installaties ten behoeve van goederen-en personenliften, roltrappen, schuifdeuren, glazenwassen, luchtbehandeling, verwarming, koeling, rookluiken en brandschermen, brandmelding, sprinkler, hydrofoor, bliksembeveiliging, muziek, oproepinstallatie, naam aanduiding en optimalisering, signalering, bewaking, etc.;
 • (het energieverbruik met betrekking tot de hierboven genoemde installaties);
 • de levering van water;
 • het wassen van de ruiten en kozijnen van de algemene/gemeenschappelijke en dienst ruimten, aan de binnen-en buitenzijde;
 • het schoonhouden van de algemene/gemeenschappelijke en dienstruimten, -terreinen, etc.;
 • het onderhoud en de instandhouding van verlichting in de algemene/gemeenschappelijke en dienstruimten, waaronder begrepen de kosten van energieverbruik, en van vervanging van armaturen, buizen en lampen;
 • het afvoeren van vuilnis (géén inzameling);
 • het opheffen van verstoppingen van gezamenlijke afvoerleidingen;
 • het management, waaronder o.m. begrepen algemene informatievoorziening en beveiliging te n behoeve van het gebouw/complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt;
 • alle rechten, lasten en belastingen welke met betrekking tot de leveringen en diensten mochten worden geheven, respectievelijk opgelegd, ongeacht te wiens name de des betreffende aanslag(en) etc. mochten zijn gesteld;
 • abonnement van handdoekautomaten, zeepautomaten en dergelijke alsmede facilitaire dienstverlening t.b.v. het winkelcentrum;
 • promotiekosten, de verzorging van het beheer over alsmede de administratie van de leveringen en diensten.

 

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

 

Huurprijsherziening

De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de wijzigingen van het jaarprijsindexcijfer volgens de Consumenten Prijsindex Laag (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Huuringangsdatum

In overleg, doch spoedig

 

Huurtermijnen

5 jaar + 5 optie jaren.

 

Zekerheidsstelling

Huurder dient aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom af te geven ter grootte van drie maanden huurverplichting.

 

Omgeving

Met een oppervlakte van 55.000 m² is dit het belangrijkste winkelcentrum voor Rotterdam-Zuid en de gemeenten aan de zuidrand van Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein zijn ca. 155 winkels gevestigd en daarmee behoort het tot de grootste overdekte winkelcentra van Nederland. Het winkelcentrum trekt ongeveer 12 miljoen bezoekers per jaar en is de afgelopen jaren steeds verder aan het renoveren.

 

Staat van Oplevering

Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan huurder.

 

Bijzonderheden

Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

 

Inlichtingen

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
’s-Gravendijkwal 60-a
3014EG Rotterdam
telefoonnummer: 010-4331160
telefaxnummer: 010-2130840
website: www.devroedtbhv.nl
e-mail: info@devroedtbhv.nl

 

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

 

 

 

 

 

 

 

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl