Te huur Beukelsdijk 94-B te Rotterdam

Te huur Beukelsdijk 94-B te Rotterdam

Beukelsdijk 94-B te Rotterdam
Oppervlakte pand
75 m2
Prijs
€ 1,075
Details

TE HUUR

Beukelsdijk 94-B te Rotterdam

Betreft

Multi functionele, representatieve bedrijfsruimte gelegen op de hoek van de Beukelsdijk en de Adrien Mildersstraat met een totale oppervlakte van 75m², Het onderhavige object is gelegen in Rotterdam West, Nieuwe Westen.

 

Indicatieve oppervlakte en indeling

De ruimte heeft een v.v.o. van totaal ca. 75m². Deze is onderverdeel in een ruime werkruimte van ca 45m² met rondom veel daglicht een in het midden van de ruimte gelegen ontvangstruimte van 9 m² en een archief- werkruimte van ca 13m².

 

Voorzieningen

De ruimte is voorzien van o.a.;

 • Nette afgewerkte wanden en plafonds

 • Centrale verwarming

 • Keuken

 • Toilet

Huurtermijn

De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen.

Oplevering

In overleg doch spoedig

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.225,00 per maand excl. B.T.W..

Voorschot servicekosten

Nader overeen te komen

Omgeving

De Beukelsdijk bevindt zich in de levendige wijk het Nieuwe Westen op loopafstand van het openbaar vervoer en diverse winkels. Het centraal station Rotterdam is met 5 minuten fietsen te bereiken.

Bestemmingsomschrijving

Artikel 5 Gemengd – 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd – 1‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • woningen, zowel op de begane grond als op de verdiepingen;

 • dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;

 • maatschappelijke voorzieningen die niet vallen onder de Geluidsgevoelige objecten genoemd in artikel 1 van deze regels, uitsluitend op de begane grond;

 • kantoren, met een maximum b.v.o. van 500 m² per vestiging;

 • bedrijven t/m categorie 2 als bedoeld in Bijlage 3 behorende bij deze regels, uitsluitend op de begane grond;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘garage’, tevens een garagebedrijf (sbi-codes 451 t/m 454, 45204 en 45205), uitsluitend op de begane grond;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, tevens voor detailhandel, uitsluitend op de begane grond;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’, tevens horeca, uitsluitend op de begane grond;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘kinderdagverblijf’, tevens een kinderdagverblijf, uitsluitend op de begane grond;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘sport’, tevens een sportcentrum, uitsluitend op de begane grond;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 5’, tevens een groothandel in afval en schroot uit milieucategorie 3.1;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘seksinrichting’, tevens voor een seksinrichting;

 • ter plaatse van de aanduiding ‘belwinkel’ op het adres Vierambachtsstraat 38, tevens voor een belwinkel, uitsluitend op de begane grond en met inachtnemening van het bepaal de in lid 5.3.2;

 • voorzieningen behorende bij bovengenoemde functies zoals de daarbij behorende berg- en stallingsruimten, al dan niet ondergrondse parkeervoorzieningen, tuinen, ontsluitingswegen en -paden.

Huurprijsherziening

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie

Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting

Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Staat van Oplevering

Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan huurder.

Bijzonderheden

Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

Inlichtingen:

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.

‘s-Gravendijkwal 60-a

3014 EG ROTTERDAM

Telefoonnummer: 010 – 4331160

Website: www.devroedtbhv.nl

E-Mail: info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroere d. nd goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouw

 

 

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl