Te huur Beukelsdijk 94-B te Rotterdam

Te huur Beukelsdijk 94-B te Rotterdam

Beukelsdijk 94-B te Rotterdam
Oppervlakte pand
75 m2
Prijs
€ 1,075
Details

TE HUUR

Beukelsdijk 94-B te Rotterdam

Betreft

Multi functionele, representatieve bedrijfsruimte gelegen op de hoek van de Beukelsdijk en de Adrien Mildersstraat met een totale oppervlakte van 75m², Het onderhavige object is gelegen in Rotterdam West, Nieuwe Westen.

 

Indicatieve oppervlakte en indeling

De ruimte heeft een v.v.o. van totaal ca. 75m². Deze is onderverdeel in een ruime werkruimte van ca 45m² met rondom veel daglicht een in het midden van de ruimte gelegen ontvangstruimte van 9 m² en een archief- werkruimte van ca 13m².

 

Voorzieningen

De ruimte is voorzien van o.a.;

  • Nette afgewerkte wanden en plafonds

  • Centrale verwarming

  • Keuken

  • Toilet

Huurtermijn

De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar, eventueel in overleg kunnen er andere huurtermijnen worden overeengekomen.

Oplevering

In overleg doch spoedig

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.075,00 per maand excl. B.T.W..

Voorschot servicekosten

Nader overeen te komen

Omgeving

De Beukelsdijk bevindt zich in de levendige wijk het Nieuwe Westen op loopafstand van het openbaar vervoer en diverse winkels. Het centraal station Rotterdam is met 5 minuten fietsen te bereiken.

Bestemmingsomschrijving

4.2.4. Gemengde bebouwing I t/m VI In de bestemming Gemengde Bebouwing is het mogelijk om de begane grondlaag voor een andere bestemming dan wonen te gebruiken, de verdiepingslagen zijn doorgaans bestemd voor woningen. Er zijn in dit plan zes variaties van gemengde bebouwing opgenomen. Binnen de variaties worden zo de flexibele gebruiksmogelijkheden geboden die toegespitst zijn op de specifieke planologische situatie. De bestemming Gemengde Bebouwing I maakt het mogelijk de begane grond te gebruiken voor zowel winkel, bedrijven, kantoren en maatschappelijke voorzieningen als voor wonen. In de Ruimtelijk Economische Visie van Delfshaven wordt gesteld dat de bedrijfsruimten worden behouden of ontwikkeld voor een breed spectrum aan ondernemers en branches om zo voor een zo groot mogelijk aantal ondernemers initiatieven mogelijk te maken. Deze flexibiliteit wordt bereikt met de toepassing van de ruime bestemming Gemengde Bebouwing I . De flexibiliteit heeft bovendien het voordeel dat leegstand wordt voorkomen. Aan de locaties Beukelsweg en Beukelsdijk is ten behoeve van de incidentele gemengde bebouwing de bestemming Gemengde

Bebouwing I gegeven. Voor de overige vier lange straten is per straat een specifieke invulling van de Gemengde Bebouwing gegeven. Voor de kop van de Nieuwe Binnenweg is de bestemming Gemengde Bebouwing II toegepast. Dit is de vertaling van bestemming gemengde functies in het bestaande bestemmingsplan van Het Nieuwe Westen. In het nieuwe plan is dit een globale eindbestemming met de volgende mogelijke invulling: Woningen, winkels en showrooms, niet al te grote kantoren, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen, met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten, alsmede tuinen, ontsluitingswegen en -paden. Binnen de bestemming zijn ook groenvoorzieningen en openbaar verblijfsgebied mogelijk. Op de begane grond zijn geen woningen en andere geluidsgevoelige functies toegestaan. Voor de Vierambachtsstraat en een deel van de 2e Middellandstraat geldt Gemengde bebouwing III . In het vigerend plan was vaak sprake van de bestemming winkels waarboven woningen . In overeenstemming met het vastgestelde beleid zijn hier op de begane grond thans meer functies mogelijk gemaakt: bedrijven en publieksfuncties, persoonlijke dienstverlening en winkel/detailhandel en niet geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen. Aan de verkeersader Henegouwerlaan

/ s-Gravendijkwal is gekozen voor de meer flexibele bestemming Gemengde bebouwing IV . In het vigerend bestemmingsplan was nog veelal per pand sprake van een maatbestemming voor kantoren, bedrijven, horeca, maatschappelijke voorzieningen, bijzonder woongebouw of woningen. Deze specifieke maatbestemming is opgeheven. Op de begane grond en de verdiepingen zijn niet alleen woningen of een bijzonder woongebouw toegestaan, ze mogen ook gebruikt worden voor kleine kantoren of bedrijven. Maatschappelijke voorzieningen zijn op de begane grond toegestaan en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige of nietgeluidsgevoelige functies. Voor de Aelbrechtskade geldt de flexibele bestemming Gemengde Bebouwing V met showrooms, bedrijven en niet al te grote kantoren op de begane grond en woningen op de verdiepingen. Van de functie bedrijven zijn de handel in/reparatie van auto s inclusief autopoetsbedrijven uitgesloten omdat langs de Aelbrechtskade er al een overvloed van dit soort bedrijven gevestigd is. Deze bedrijven hebben veel parkeerplaatsen nodig. De parkeerdruk is jarenlang fors geweest, maar is door de invoering van betaald parkeren wel afgenomen. Deze afname heeft een gunstige invloed gehad op elementaire zaken als voldoende ruimte voor de voetganger op het voetpad. 26 Het is deelgemeentelijk beleid om geen verdere uitbreiding van deze branche toe te staan. De bestaande bedrijven in deze branche worden niet wegbestemd maar krijgen een specifieke aanduiding op de kaart, dit betreft een twintigtal adressen. Aan de Mathenesserlaan en de Heemraadssingel is een aantal panden dat van oudsher ook de bestemming maatschappelijke voorziening mag hebben. Deze categorie heeft nu de bestemming Gemengde bebouwing VI , met de functies maatschappelijke voorzieningen en woningen, waardoor het ook steeds mogelijk is dat het pand in zijn geheel weer als woning gebruikt wordt.

4.2.14. Achterbouw De bestemming Achterbouw wordt vooral gebruikt bij de winkellinten en is naast erf of tuin bedoeld voor hetzelfde gebruik als de begane grond van het voorliggende gebouw. Op deze eenlaagse achterbouwen zijn daktuinen of dakterrassen toegestaan.

Huurprijsherziening

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie

Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting

Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Staat van Oplevering

Het gehuurde wordt casco verhuurd en in de huidige staat opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen, welke niet tot het gehuurde behoren en waarvoor verhuurder derhalve geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht heeft, worden gedurende de huurperiode(n) en in huidige staat om niet ter beschikking gesteld aan huurder.

Bijzonderheden

Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

Inlichtingen:

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.

‘s-Gravendijkwal 60-a

3014 EG ROTTERDAM

Telefoonnummer: 010 – 4331160

Website: www.devroedtbhv.nl

E-Mail: info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroere d. nd goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouw

 

 

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl