Parkeerplaats VOC gebouw Achterhaven-Bataviakade

Parkeerplaats VOC gebouw Achterhaven-Bataviakade

VOC-gebouw Achterhaven-Bataviakade te Rotterdam
Oppervlakte pand
16 m2
Prijs
€ 50
Details

Te Huur: aangeboden diverse parkeerplaatsen in Delfshaven onder het VOC gebouw Achterhaven-Bataviakade.

Huursom: € 50,00 per maand excl. BTW

Deze parkeerplaatsen zijn in overleg tevens te koop voor een nog nader overeen te komen koopsom

 

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

 

Huurprijsherziening
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de wijzigingen van het jaarprijsindexcijfer volgens de Consumenten Prijsindex Laag (CPI) reeks Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Omzetbelasting

Huurder dient bereid te zijn een volmacht aan verhuurder af te geven om mede namens hem, huurder, een verzoek te richten aan de Inspectie der Omzetbelastingen om de huurpenningen te mogen belasten met omzetbelasting. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde gedurende de gehele periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

 

Huuringangsdatum

In overleg,

 

Huurtermijnen

5 jaar + 5 optie jaren.

 

Zekerheidsstelling

Huurder dient aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom af te geven ter grootte van drie maanden bruto huurverplichting.

 

Bijzonderheden

Verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar.

Eenmalige administratie kosten rekening huurder € 100,00 excl. BTW

 

Inlichtingen

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.
’s-Gravendijkwal 60-a
3014EG Rotterdam
telefoonnummer: 010-4331160
telefaxnummer: 010-2130840
website: www.devroedtbhv.nl
e-mail:
info@devroedtbhv.nl

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

 

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl