Aploniastraat 88 te Rotterdam

Aploniastraat 88 te Rotterdam

Aploniastraat 88 te Rotterdam
Oppervlakte pand
145 m2
Prijs
€ 185,000
Details

TE HUUR / TE KOOP Showroom met kantoorruimte APLONIASTRAAT 88 TE ROTTERDAM

 

Betreft

 

Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale oppervlakte van ca. 145m², onder verdeeld in de begane grond en via de binnentrap te bereiken 1e verdieping . Op de 1e verdieping is een archief ruimte gecreëerd van ca. 5m² welke eenvoudig bij de kantoorruimte kan worden betrokken.

 

Parkeren op eigen terrein voor 6 personenauto’s

 

Het pand is gelegen aan de Aploniastraat 88, 3084 CC Rotterdam in de wijk Pendrecht, op het bedrijven-terrein “Rotterdam-Charlois”. De locatie is gelegen op enkele minuten van de afslag “Charlois” van de A15 (Europoort- Gorinchem-Nijmegen).

 

Voorzieningen De kantoorruimte is voorzien van o.a.;

– diverse verlichtingsarmaturen;

– aluminium kozijnen met dubbel glas;

– epoxyvloer;

– vloerbedekking op de 1e verdieping;

– pantry;

– toilet;

– lamellen;

– verwarming middels radiatoren;

– c.v. installatie;

– mechanische ventilatie

 

Huurtermijn De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar.
Oplevering In overleg, op korte termijn mogelijk.

 

Huurprijs De huurprijs bedraagt € 1.600,00 per maand onbelast met BTW en inclusief de parkeerplaatsen.

 

Voorschot servicekosten Een nader overeen te komen bedrag per maand exclusief b.t.w.

 

Huurprijsherziening Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Huurgarantie Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

 

Omzetbelasting Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

 

Huurovereenkomst De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

 

Kadastrale gegevens Kadastraal bekend: gemeente Charlois sectie C nummer 3156, groot 3 are en 53 centiare

 

Kadastrale omschrijving het recht van erfpacht, eindigende op vijfentwintig mei tweeduizend acht en negentig, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Charlois, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie C nummer 3156, groot drie are en drieënvijftig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, die bestaan uit een bedrijfshal, aangelegde parkeerplaatsen, 6 stuks, en gedeeltelijke ontsluitingsstraat, plaatselijk bekend als Aploniastraat 88 te (3084 CC) Rotterdam. Het erfpachtcanon is afgekocht tot 25 mei 2048

 

Vraagprijs € 185.000,00 k.k

 

Kosten Alle kosten, rechten overdrachtsbelasting als gevolg van de eigendomsoverdracht zijn voor rekening van koper.

 

Waarborgsom Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting dient koper binnen 7 dagen na het tot stand komen van de koopovereenkomst een waarborgsom/bankgarantie van 10% van de koopsom bij de door koper te bepalen notaris af te geven/stellen.

 

Baten Verrekening van baten, lasten en eventuele huurpenningen zal geschieden per datum eigendomsoverdracht.

 

Staat van het verkochte Het verkochte zal in huidige staat leeg en zonder gebruiksrechten aan koper worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en afspraken, heersende dienstbaarheden en kwalitatieve rechten waarbij expliciet wordt aangegeven dat alle roerende goederen momenteel aanwezig in de bedrijfshal geen eigendom zijn van de verkoper.

 

Aanvaarding In overleg

 

Milieuaspecten Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van bodem- en/of grondwater – verontreiniging.

 

Inlichtingen:

De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V.

‘s-Gravendijkwal 60-a

3014 EG ROTTERDAM

Telefoonnummer: 010 – 4331160

Website: www.devroedtbhv.nl

E-Mail: info@devroedtbhv.nl

 

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Vroedt Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd

Locatie
010-4331160info@devroedtbhv.nlwww.devroedtbhv.nl